św. Jadwiga

Powrót

PRZYGOTOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE ("kurs przedmałżeński") 2017 R.

Kurs przedmałżeński

Jesień 2017 r.

 

22.09. godz. 19.00:    Konieczność katechizacji przygotowawczej do małżeństwa.  Powołanie życiowe człowieka.

         godz. 19.50:    Chrystus Bóg-Człowiek i nasz Zbawiciel. Sakrament małżeństwa.                                

29.09. godz. 19.00:  Wiara i drogi do niej. Wybór towarzysza życia.                                                        

         godz. 19.50:    Objawienie Boże i jego źródła. Pismo św. o małżeństwie.                                         

6.10.   godz. 19.00:    Kościół przekazicielem prawdy i szafarzem łaski Bożej. Małżeństwo w świetle prawa kanonicznego.

           godz. 19.50:  Przykazania Boże pewnymi drogowskazami życia. Miłość małżeńska.

13.10. godz. 19.00:    Modlitwa - kontaktem z Bogiem i rękojmią wytrwania. Płodność małżeńska.

         godz. 19.50:    Moja niedzielna Msza św. Cnota czystości przedmałżeńskiej i małżeńskiej.

20.10. godz. 19.00:    Sakrament pokuty powrotem do Ojca. Życie religijne w rodzinie.

     godz. 19.50:    Komunia św. umacniającym pokarmem człowieka. Chrześcijańskie wychowanie dzieci.

 27.10. godz. 19.00:    Poradnictwo rodzinne

 

 

 

Powrót

Facebook