św. Jadwiga

Powrót

REMONT KOŚCIOŁA NMP W ŁĘCZNIE

 

Program Ochrona zabytków

Zadanie pn. Łęczno, kościół filialny p.w. NMP Królowej Polski (XV/XVI w): remont dachu i więźby dachowej nad nawą dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

 

1.       24.07. rozpoczynamy prace przy wymianie dachu kościoła NMP w Łęcznie. Wykonawcą jest firma „Gorek Restauro” z Warszawy. Otrzymaliśmy na ten cel dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w kwocie 220 tys. zł. Wkład własny jednak wynosi 31 tys. zł. W ramach tego wkładu m.in. zapewniamy mieszkanie i wyżywienie pracującym przy kościele pod-wykonawcom (4 osoby). Prace będą trwać co najmniej 6 tygodni (w zależności np. od pogody). Parafia opłaca także kierownika nadzorującego budowę (ok. 5 tys. zł.). Nie ośmielając się czegokolwiek narzucać, bylibyśmy bardzo wdzięczni za wszelką pomoc. W kilkuletniej perspektywie mamy nadzieję na dalsze dotacje i dokończenie całości (projekt opiewa na 670 tys. zł.). 

Powrót

Facebook