św. Jadwiga

Powrót

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

Terminy oraz tematy poruszane na spotkaniach (sale na plebanii przy ul. Świdwińskiej): 

 

24.02.    godz. 19.00:    Konieczność katechizacji przygotowawczej do małżeństwa. Powołanie życiowe człowieka.                                     

                                                       /ks. Eugeniusz Kaczor/

            godz. 19.50:   Objawienie Boże i jego źródła. Pismo św. o małżeństwie /ks. Michał Piwowar/

 3.03.      godz. 19.00:    Wiara i drogi do niej. Wybór towarzysza życia. /ks. Mariusz Kuropatnicki/

            godz. 19.50:    Chrystus Bóg-Człowiek i nasz Zbawiciel. Sakrament małżeństwa. /ks. Andrzej Korpusik/

10.03.    godz. 19.00:  Sakrament pokuty powrotem do Ojca. Życie religijne w rodzinie. /ks. Jan Gardulski/

             godz. 19.50:    Przykazania Boże pewnymi drogowskazami życia. Miłość małżeńska.                                                                                                                                        /ks. Konstanty Badura/

17.03.    godz. 19.00:    Modlitwa - kontaktem z Bogiem i rękojmią wytrwania. Płodność małżeńska.                                                                                                                                         / ks. Rafał Stasiejko/

            godz. 19.50:    Moja niedzielna Msza św. Cnota czystości przedmałżeńskiej i małżeńskiej.                                                                                                                                                  /ks. Ireneusz Blank/

24.03.    godz. 19.00:   Kościół przekazicielem prawdy i szafarzem łaski Bożej. Małżeństwo w świetle prawa                                                                                                                         kanonicznego. /ks. Marek Cieślik/

               godz. 19.50:    Komunia św. umacniającym pokarmem człowieka. Chrześcijańskie wychowanie dzieci.                                                                                                                                      /ks. Witold Karczmarczyk/

 31.03.   godz. 19.00:    Poradnictwo rodzinne /pp. Zofia i Sławomir Jóźwiak/

 

Powrót

Facebook